prihláška

One file only.
10 MB limit.
Allowed types: xls xlsx doc docx pdf.

ZAMESTNANIE

Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu našej skupiny firiem sú kompetentní a angažovaní spolupracovníci.

Ako firma, ktorá sa snaží dosiahnuť najvyššiu kvalitu vo všetkých oblastiach, kladieme veľmi veľký dôraz na vynikajúcich reprezentantov našej firmy.  Naši spolupracovníci sú pre zákazníka prvými kontaktnými osobami  a preto sú aj vizitkou našej firmy.

To by pre Vás mohla byť nová výzva:

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA firmy XINEX Slovakia

Máte potrebné profesionálne vzdelanie v remesle alebo obchode, profesionálne vystupovanie, silné medziľudské a efektívne komunikačné schopnosti a nadšenie pre napredovanie spoločnosti.

Hľadáme kandidátov, ktorí naše výrobky predstavia zákazníkom na vysokej profesionálnej úrovni, zaškolia našich zákazníkov na používanie našich výrobkov, budú sa venovať otázkam a požiadavkám zákazníkov a presvedčia potenciálnych zákazníkov o kvalite našich výrobkov.

Ponúkame vám výborné vstupné zaškolenie, vysokokvalitné výrobky, predajný systém v závislosti od výkonu a perspektívnu pozíciu v medzinárodne rozvíjajúcej sa spoločnosti.

 

FIREMNÉ HODNOTY

 

 

Xintex SK Wertetafel